Original 

Để phục vụ Quý Khách Hàng tốt hơn, chúng tôi đang tiến hành nâng cấp trang web.

Rất mong Quý Vị thông cảm!